HP/De Tijd plaats groot artikel over Oltmans

In HP/De Tijd van april 2019 schreef Oltmans-kenner Daan Dijksman een lang artikel over Oltmans onder de titel ‘Querulant pur sang’. Met onder meer de observatie dat ‘de uniciteit van Oltmans’ Memoires schuit in de megalomanie, de maakt dat er straks 76 delen zullen zijn’.

https://papierentijger.org/recensie/willem-oltmans-querulant-pur-sang/