The Willem Oltmans Foundation

De Willem Oltmans Stichting is door Willem Oltmans opgericht om zijn erfenis en literaire nalatenschap te beheren. Het bestuur van de Willem Oltmans Stichting bestaat uit voorzitter: prof. mr. Peter Nicolai, penningmeester: Casper van den Wall Bake en Arendo Joustra, secretaris.

De voornaamste activiteit van de stichting is het publiceren, in nauwe samenwerking met uitgeverij Papieren Tijger, van de dagboeken (“Memoires”) van Willem Oltmans. Voor copyrightkwesties, toegang tot het archief van Willem Oltmans bij de Koninklijke Bibliotheek en overige vragen aan het bestuur, kunt u het contactformulier invullen. Van de dagboeken kunnen alleen de delen worden geraadpleegd die reeds in gepubliceerde Memoires zijn verwerkt.

Ook postuum heeft Oltmans het eerste recht om uit en over zijn dagboeken  te publiceren. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34149080.