Willem Oltmans en de Club van Rome

De Club van Rome bestaat in 2018 50 jaar. Prof. Gunter Pauli is lid van de Club van Rome en schreef onderstaande bijdrage over Willem Oltmans en de Club van Rome. Via de pagina Bibliografie kunt u de boeken van Oltmans over de Club van Rome lezen.

Willem Oltmans speelde een centrale rol in de bekendmaking van het boek Grenzen aan de Groei, het Rapport aan de Club van Rome van 1972. Dit leidde tot een scherp debat tussen Sicco Mansholt (1908-1995), Commissaris Landbouw van de Europese Commissie en Raymond Barre (1924-2007), de  Vicevoorzitter van de Commissie.

Het Rapport werd heel populair in Nederland, en verkocht meer dan een miljoen exemplaren à 4 gulden 99 cent. Dat was te danken aan het journalistieke werk van Willem Oltmans. Dit leidde tot een van de beste gedocumenteerde peilingen van het politieke en intellectuele landschap van de jaren zeventig. Willem Oltmans nam de tijd en interviewde 125 wetenschappers over het rapport. Het tweedelige boek (zie https://bit.ly/2SKAZsm en https://bit.ly/2EkwqRM) bevat gesprekken met niemand minder dan U Thant (1909-1974), de Secretaris- Generaal van de Verenigde Naties, Indira Gandhi (1917-1984), Premier van India, en opinieleiders uit alle werelddelen. Een samenvatting van de 70 belangrijkste interviews werd in het Engels vertaald en uitgegeven (zie https://bit.ly/2PEFPW1 ).

 

Dit uitstekende journalistieke werk zette de Club van Rome op de wereldkaart en zonder de onafhankelijke journalistiek en de uitzonderlijke werkkracht van Willem Oltmans had het Rapport nooit de invloed gehad die het vandaag heeft.

Willem Oltmans bleef een tiental jaren nauw betrokken bij de denkoefeningen van de Club van Rome. Hij was erg geïnteresseerd in het verslag van  ‘No Limits to Learning’ en schreef een boek over Alberto Machado van Venezuela die daar het Ministerie del Desarrollo de la Inteligencia, leidde. ‘Het recht om intelligent te zijn’ werd door Willem verder uitgediept in een reeks van publicaties.

De Club van Rome met verschillende actieve leden in de USSR vergemakkelijkte ook een reeks van contacten op hoog niveau, niet het minst met dr. Jermen Gvishiani, de schoonzoon van President Kosygin en de voorzitter van IIASA, het Oost-West mathematische wetenschappelijk onderzoeksinstituut in Laxenburg Kasteel in de nabijheid van Wenen.

Prof. Gunter Pauli