Willem Oltmans speelt rol in boek De klimaatparadox

In zijn boek De klimaatparadox wijdt auteur Peter van Druenen een lange passage aan de tweedelige interviewbundel Grenzen aan de groei van Willem Oltmans. Van Druenen vraagt in zijn boek aandachtig voor het effect van de bevolkingsgroei op het klimaatbeheer. Hij grijpt daarbij terug op de Club van Rome. Voor zijn in 1973 en 1974 verschenen bundels sprak Oltmans uitvoerig met allerlei wereldleiders en wetenschappers over de vijf  thema’s van de Club van Rome, waaronder het milieu, eindige grondstoffen en overbevolking.

Volgens Van Druenen is Oltmans erin geslaagd af te rekenen met ‘het linkse bezwaar dat de Club van Rome een eliteclub zou zijn’. Het opmerkelijke aan de verzameling interviews is, aldus Van Druenen, dat geen van de 125 geïnterviewden het thema overbevolking als het belangrijkste issue zag. ‘Het onderwerp sneeuwde onder met de andere problemen die in het rapport [van de Club van Rome] werden genoemd en de problemen die de betreffende wetenschappers en wereldleiders zelf als belangrijk beoordeelden.’

Uit een tabel in Van Druenens boek blijkt dat bevolkingsgroei en overbevolking samen 93 keer is genoemd, tegen bijvoorbeeld ‘industrie’ 273 keer en ‘milieu’ 216 keer.